سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

اقلام تشکیل دهنده سایر دارائیها

نام حساب

کد حساب

نوع حساب

تفصیلی

معین

کل

سایر دارایی های غیر جاری

299

دائمی

موقت

انتظامی

*

*

ماهیت حساب

این حساب شامل مخارج انتقالی به دوره های آتی، وجه نقد مسدود شده نزد بانک، وجه نقد کنار گذاشته شده برای هدف مشخص، اسناد دریافتنی بلندمدت و حصه بلندمدت وام کارکنان و همچنین دارایی های ثابت کنار گذاشته شده که قابل استفاده نیستند، در این سرفصل به خالص ارزش بازیافتنی یا ارزش دفتری هر کدام کمتر باشد، گزارش خواهند شد.

زمان و نحوه ثبت آن

هنگام کنار گذاری دارایی های فاقد استفاده یا وجوه مسدود با بدهکار شدن ایجاد و در صورت رفع شدن یا فروش بستانکار خواهد شد.

سایر نکات

مخارج انتقالی به دوره های آتی مخارجی است که برای کلیت شرکت خرج می شود و بایستی ظرف 40 سال مستهلک شود.

دارایی کنار گذاشته شده به قصد واگذاری در آینده که از استفاده فعال برکنار شده نباید با دارایی کنار گذاشته شده بلا استفاده و فاقد منافع واگذاری اشتباه شود. ارزش دفتری چنین دارایی ای بایستی به عنوان زیان شناسایی شود.

استهلاک آن بایستی 30% حساب شود.

نام حساب

کد حساب

نوع حساب

تفصیلی

معین

کل

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

301

دائمی

موقت

انتظامی

*

*

ماهیت حساب

این حساب شامل اسناد پرداختنی تجاری، معلق خرید و حساب های پرداختنی تجاری می باشد که در واقع تعهدات ناشی از خرید مواد و کالا و دریافت خدمات یا بدهی هایی که در مقابل آن چک و سفته پرداخت شده است

زمان و نحوه ثبت آن

هنگام تحمل هزینه های خرید کالا و خدمات بستانکار شده وهنگام تسویه تعهدات ناشی از آن با بدهکار شدن کاهش می یابد.

سایر نکات

برای پرداخت اسناد تجاری موعدی مشخص تعیین شده است و دارنده آن می تواند آن را به دیگران واگذار کند. حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری مانند حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری در یادداشت های همراه تفکیک و گزارش خواهند شد.

نام حساب

کد حساب

نوع حساب

تفصیلی

معین

کل

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

302

دائمی

موقت

انتظامی

*

*

ماهیت حساب

این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد شرکت پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و  دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو در هزار فروش صنایع، یک در هزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده است.

زمان و نحوه ثبت آن

هنگام ایجاد تعهد با بستانکار شدن افتتاح و هنگام پرداخت تعهد با بدهکار شدن بسته خواهد شد.

سایر نکات

برای پرداخت اسناد موعدی مشخص تعیین شده است و دارنده آن می تواند آن را به دیگران واگذار کند.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 12:59 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo