سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

پرسش و پاسخهای مالیاتی

92/09/03 (براساس اخرین قوانین،بخشنامه،دستورالعمل و..)

1 - منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟  

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها

 

 2- آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند؟  

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های ‌تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف‌ وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و  به  مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان   صد درصد (100%)  و به مدت ده ‌سال از مالیات موضوع مادة (105) این قانون معاف هستند.ومعافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست‌کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی‌ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری  نخواهد بود.

 

 3- براساس چه قرائنی تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس انجام می شود؟  

قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته  از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به ‌طور علی‌الرأس به‌کار می‌رود و فهرست آن به ‌شرح زیر می‌باشد:

1 ـ خرید سالانه‌.

2 ـ فروش سالانه‌.

3 ـ درآمد ناویژه‌.

4 ـ میزان تولید در کارخانجات‌.

5 ـ ارزش حق واگذاری محل کسب‌.

6 ـ جمع کل وجوهی که بابت حق ‌التحریر و حق‌الزحمة وصول ‌عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانة اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

7 ـ سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب‌.

 

 4- ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟  

ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود.  

5 - اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ چه گواهی های ازسازمان مالیاتی کشوراست؟  

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری .  

 

 6- آیا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی امکان پذیر است ؟  

حـکم مـاده (186) قـانـون مـالیات هـای مـستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط(حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده)مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب،نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

  

7 - بهای ماترک متوفی برای تعیین مالیات برارث (مثل بهای مغازه , مستغلات و خودرو ... ) چگونه محاسبه می شود؟  

  حق واگذاری محل براساس دریافتی مالک یا صاحب حق یا ارزش موقعیت تجاری و طبق ماده32 ق . م م مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن ها در تاریخ فوت خواهد بود.

 8- مالک آپارتمانها تا چه متراژ از مالیات اجاره مسکونی معاف است ؟

درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. 

 

9 - نرخ مالیات بر حق واگذاری (سرقفلی ) مغازه چقدر است ؟  

انتقال حق واگذاری محل به مأخذوجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد  ۲% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. 

10 - درزمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه کرد ؟  

  در صورت خرید مغازه باید اطمینان حاصل نمودکه  فروشنده  مالیات نقل و انقال و سرقفلی مغازه را پرداخت نماید. ومفاصا حساب (ماده 187) از اداره امور مالیاتی  اخذ گردد.

11 - اگر چنانچه مامورمالیاتی , مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد ؟  

چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد ومدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. 

 12- براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم , فرصت تسلیم اظهارنامه چه تاریخی می باشد؟  

نوع اظهارنامه

اشخاص حقوقی

حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون

املاک

ارث

مشاغل

درآمداتفاقی

مهلت تسلیم

حداکثرتا چهارماه پس از سال مالیاتی

تا سی روز پس از انجام معامله

تا آخر تیرماه سال بعد

ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی

تا آخر تیرماه سال بعد

تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع

 

 13- معافیت شغلی از مالیات کم می شود یا از درآمد مشمول مالیات ؟  

درخصوص مشاغل از درآمدمشمول بدین صورت که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعدمقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده۸۴  این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده۱۳۱  این قانون مشمول مالیات خواهد بود.  

14 - اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأی بدوی قطعی شده باشد و به آن اعتراضی نشده باشد آیا راهی برای رسیدگی به مالیات صادره پس از قطعیت آن وجود دارد ؟    

جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ولی با این حال در قانون مالیاتها طبق ماده 251 مکرر اگر مالیاتی قطعی شده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود, وزیر اموراقتصادی و دارایی می تواند دستور تجدید رسیدگی از طرف هیأتی سه نفره به انتخاب خود را صادر نماید.

 

 

15 - اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب می شود؟  

اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزو ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

 

 16- آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟  

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.

  

17 - اگر بر اساس حکم دادگاه , مستأجر از مالک سرقفلی دریافت کند , پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده ؟  

  طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد لذا با توجه به حکم دادگاه مبنی بر اینکه دریافت سرقفلی توسط مستاجر صورت گیرد مالیات نیز توسط مستاجر پرداخت میگردد.

18 - نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است ؟  

نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستـگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2)و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تـحـقیـقاتی پس از کـسر مـعافیت‌هـای مـقرر در این قانون به نرخ  مقطوع ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر در این قانون تا مـبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال بـرای سـال 88 بـه‌نـرخ ده درصد (10%) و نسبت به  مازاد آن به نرخ‌های  مقرر در مادة ‌(131) این قانون خواهد بود.  

19 - زبان حاصل از تسعیر نرخ ارز آیا هزینه قابل قبول می باشد؟  

اگر براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ تصمیم یکنواخت طی سالهای مختلق از طرف مودی می باشد مورد قبول است .

 

 20- آیا جانبازان انقلاب از مالیات بر حقوق معافند؟‌  

بله – با توجه به بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق جانبازان از مالیات بر حقوق معاف است .

  

 21- آیا می توان از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت کرد ؟  

بله , در اینصورت باید شخص شاکی به میزان مبلغ مورد رای در مورد مالیات وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر معرفی کند .  

 

 22- اگر رای هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود وظیفه حوزه مالیاتی چیست ؟  

پرونده در این صورت باید مجدداً در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری رسیدگی شود .

  

23 - مالیات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟  

1-ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام وسهم الشرکة شرکا درسایرشرکتها مالیات مقطوعی به‌میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.

2-از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

 

24 - هزینه نرم افزاری تا چند سال قابل استهلاک است ؟  

این هزینه ها حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک است .

 

 25- سود سپرده بانکی مشمول مالیات می شود؟  

سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های‌ مختلف نزد بانکهای‌ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز معاف و این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری‌غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.  

 

 26- هزینه مربوط به تعمیردارایی ثابت جزء هزینه های قابل قبول است ؟  

بله درصورتکه مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 

  27- ضریب مالیات مشاغل را چه کسی تعیین می کند؟  

برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و  بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و نمایندة شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة ‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود 

 28- مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟  

نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابلاغ شود.  

29 - جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد اشخاص حقوقی چه مبلغی است ؟  

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی موجب تعلق‌ جریمه‌ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. 

 30- آیا اگر مالیات سال های بعد را بطور علی الحساب در حال حاضر بپردازیم تسهیلاتی در پی خواهد داشت ؟  

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. 

 31 - جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق در هر ماه چه قدر می باشد ؟  

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با 2% حقوق پرداختی خواهد بود .

  

 32- جریمه مدیر تصفیه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ماده 114 چه میزان است ؟  

تسلیم اظهارنامه ماده 114 ق.م.م ازوظایف مدیرتصفیه نمی باشد.لذا طبق تبصره ماده 118 ق.م.م آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم ‌اظهارنامه موضوع مادة(114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف ‌واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(116) ‌این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت‌) متضامناً و کلیة کسانی که ‌دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت ‌مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ‌ظرف مهلت مقرر در مادة(157) این قانون از تاریخ  درج آگهی انحلال در  روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.

  

 33- اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده کند ؟  

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورة معافیت  موجب عدم استفاده از معافیت  مقرر در سال‌ مربوط خواهد شد. وهمچنین  در اجرای حکم تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394(سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی باشد.

 34- آیا عدم ثبت یک سند از روی سهو در دفاتر مالی باعث رد دفتر می شود ؟  

طبق بند 2 ماده 20 آیین نامه نگهداری دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی به شرط احرازدر دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد .

 

 35- آیا 5% مالیات تکلیفی که در هر پرداخت کسر می شود مالیات قطعی مودی است ؟  

خیر , طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم 5% به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر می شود. وبرابر بخشنامه شماره 200/20000 مورخ 01/10/91 موضوع اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم ،نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناًهمانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25/06/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد 3% آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/06/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود.

 

  36- آیا دفاتر روزنامه و کل باید با خودنویس تحریر گردد ؟  

برابرتبصره 2 ماد2 آئین نامه تحریردفاترنوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.  

 37- اگر شخصی خریدهایی از شرکتی داشته باشد ولی مثلاً‌ سال بعد به دلایلی خریدهای خود را متوقف کند وضعیت مالیاتی او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟  

هر فرد براساس درآمدی که در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزینه های مربوط به آن , براساس ضرایب مالیاتی دفترچه ضرایب , درآمد مشمول مالیاتش تعیین می شود و اشخاص حقیقی هم اگر دفتر مشاغل و هزینه داشته باشند و تمام فاکتورهای خرید و فروش آنها نیز ضمیمه آن دفتر باشد. حوزه مالیاتی با بررسی دفتر مزبور و صحت و سقم مدارک مزبور تعیین مالیات و درآمد مشمول را انجام می دهد . اگر در سالی درآمد شخصی کمتر شده باشد بالطبع مالیات او نیز کمتر می شود.

  38- نرخ مالیات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟  

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

 

 39 - بدهکاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟  

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا  سازمان امور مالیاتی کشور  می‌تواند  از خروج  بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی  آنها از ده  میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. 

 40 - در صورتی که مامور مالیاتی , مالیاتی مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است ؟  

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً  مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات ‌دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند.  

 41- اگر مامور مالیاتی بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و یا غیرقابل وصول شدن مالیات گردد به چه مجازاتی محکوم می شود؟  

در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت  مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای مادة( 158) این قانون رسیدگی به آن ‌الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات ‌مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی ‌مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة ‌دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این ‌عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت ‌وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب‌ جزایی قرار خواهد گرفت‌.

 

 42- اگر مامور مالیاتی یا نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مالیاتی او را تعیین کنند چه مجازاتی دارند ؟  

هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن ‌معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه‌ بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین ‌می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج ‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.  

 43- اگر مودی مالیاتی پس از ابلاغ برگ اجرایی در مورد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد چه می شود؟‌  

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل‌ و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. 

 44- اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم کس دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟  

طبق تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید  مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة  امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع  این ماده  ظرف یک سال از تاریخ  صدور رأی هیأت  مزبور، مالیات  متعلق  را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور  زمان خواهد بود.

 

تاریخ ارسال: جمعه 28 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 12:42 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo