سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

بخشنامه ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸(اعمال معافیت مالیاتی برای استفاده از صندوق های مکانیزه فروش)

بخشنامه ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸(اعمال معافیت مالیاتی برای استفاده از صندوق های مکانیزه فروش)

نظر به اینکه طبق مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد،

بنابراین با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه های صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه های مورد نظر و همچنین در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تعامل و همکاری با اتحادیه های صنفی، چنانچه مودیان فراخوان شده مشمول اجرای قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور( پیوست) برای هریک از سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۴ را تکمیل و به تایید روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد ۲۳۸ ، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر فراهم خواهد بود، در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امورمالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.

 

 
 

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ ارسال: یکشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 01:24 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo