سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

اطلاعیه سازمان سنجش وبرخی اصلاحات دفترچه راهنما در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D»

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برخی اصلاحات دفترچه راهنما و همچنین رشته‌های امتحانی جدید در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 1393

 
 سازمان سنجش آموزش کشور بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 1393 می‌رساند؛ براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو در رشته‌های امتحانی مجموعه کارآفرینی (کد 2136)، مالی (کد 2149)، مجموعه علوم جنگل 3 (کد 2442) و مجموعه شیلات 3 (کد 2445) و همچنین اعلام دانشگاه تربیت مدرس در خصوص پذیرش دانشجو در رشته‌های گروه آزمایشی علوم پزشکی بدین‌وسیله عناوین، گرایش‌ها و مواد امتحانی کدرشته‌های امتحانی فوق به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف) اصلاحات برخی از کدرشته‌های امتحانی
1- به اطلاع داوطلبان متقاضی رشته امتحانی مهندسی هسته‌ای (2) از گروه آزمایشی فنی و مهندسی (کد 2366) می‌رساند که گرایش چرخه سوخت به گرایش‌های این رشته‌ امتحانی اضافه گردیده است. ضمناً دانشگاه صنعتی شریف در این گرایش پذیرش دانشجو خواهد داشت.
2- به اطلاع داوطلبان متقاضی رشته امتحانی مجموعه شیلات (2) از گروه آزمایشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی (کد 2447) می‌رساند که گرایش عمل آوری فراورده‌های شیلاتی از گرایش‌های این رشته امتحانی حذف گردیده است. لازم به توضیح است پذیرش دانشجو در این گرایش در رشته امتحانی مجموعه شیلات 3 (کد 2445) که در این اطلاعیه درج گردیده، صورت خواهد گرفت.
ب) رشته‌های امتحانی جدید علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه راهنما
جدول شماره 3) رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی:
کد
نام رشته امتحانی
مواد امتحانی
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این کد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2136
مجموعه کارآفرینی
 
ـ کسب و کار
ـ سازمانی
ـ توسعه
ـ فناوری
1- زبان انگلیسی
ـ کلیه گرایش‌های کارآفرینی
ـ کلیه گرایش‌های مدیریت کارآفرینی
ـ کلیه گرایش‌های مدیریت
ـ کلیه گرایش‌های حسابداری
ـ کلیه گرایش‌های علوم اقتصادی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
     (آمار و روش تحقیق ـ مبانی مدیریت)
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
     ـ نظریه­های کارآفرینی
2149
مجموعه مــالی
ـ مهندسی مالی
ـ بانکداری
ـ مالی بین‌الملل
ـ بیمه
ـ حقوق مالی
ـ مدیریت مالی
1- زبان انگلیسی
ـ مالی
ـ کلیه گرایش‌های مدیریت
ـ حسابداری
ـ اقتصاد
ـ حقوق
ـ آمار بیمه
ـ مهندسی مالی
ـ مهندسی صنایع
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (ریاضی ـ آمار ـ تئوری‌های مدیریت)
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریسک و مدیریت سرمایه‌گذاری ـ بازارها و نهادهای مالی ـ تئوری‌های مالی)
جدول شماره 6) رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی:
کد
نام رشته امتحانی
مواد امتحانی
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این کد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2442
مجموعه علوم جنگل (3)
ـ مهندسی جنگل­
1- زبان انگلیسی
کلیه رشته­ها
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (اکولوژی جنگل، جاده سازی جنگل، آمار و اندازه­گیری جنگل، حمل و نقل چوب)
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (برنامه‌ریزی شبکه جاده­های جنگلی ـ برنامه ریزی و بهره برداری جنگل ـ زیست مهندسی نگهداری جاده­های جنگلی)
2445
مجموعه شیلات (3)
ـ عمل آوری فراورده‌های شیلاتی
1- زبان انگلیسی
کلیه رشته­ها
2- استعداد تحصیلی
3-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (اکولوژی و ماهی­شناسی)
4-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: فرآوری آبزیان (روش­های تکمیلی فرآوری، مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی)، فناوری آبزیان (بیوتکنولوژی فرآورده­های شیلاتی، کنترل کیفی تکمیلی)
 
جدول شماره 10) رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم پزشکی:
ـ پذیرش دانشجو در رشته‌های گروه علوم پزشکی منحصراً برای دانشگاه تربیت مدرس صورت می­گیرد و پذیرفته‌شدگان فقط در آن دانشگاه ادامه تحصیل خواهند داد.
ـ داوطلبان رشته‌های‌ امتحانی گروه علوم ‌پزشکی (دانشگاه تربیت مدرس) لازم است با توجه به نوع رشته کارشناسی ارشد مورد قبول مندرج در این اطلاعیه نسبت به ثبت‌نام در این رشته‌ها اقدام نمایند. ضمناً ضریب دروس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی در تمامی رشته‌های این گروه 1 می‌باشد
کد
نام رشته امتحانی
مواد امتحانی و ضرایب دروس تخصصی
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این کد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2601
آمار زیستی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- استنباط آماری (2)
- روش­های آمار زیستی (5/3)
- تحلیل چند متغیره (5/1)
- تحلیل بقاء (5/1)
- کارآزمایی بالینی (5/1)
2602
آموزش بهداشت
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
ـ آموزش پرستاری
ـ آموزش مامایی
ـ بهداشت مادر و کودک
ـ دکترای پزشکی
ـ دندانپزشکی
ـ دامپزشکی
ـ جامعه­شناسی
ـ روان­شناسی و علوم تربیتی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- ارتباطات در آموزش بهداشت (2)
- اصول و فلسفه آموزش بهداشت (2)
- تکنولوژی­آموزشی­ (2)
- پویایی گروه (2)
- آمار حیاتی (2)
2603
انگل­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد انگل­شناسی پزشکی
ـ علوم آزمایشگاهی
ـ میکروبیولوژی
ـ میکروب­شناسی پزشکی
ـ ایمنی­شناسی پزشکی
ـ پاتوبیولوژی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
ـ پزشکی
ـ داروسازی
ـ دامپزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- تک یاخته­شناسی (5)
- کرم­شناسی (5)
- حشره­شناسی پزشکی (1)
- ایمنی­شناسی (1)
- باکتری­شناسی و ویروس­شناسی (1)
- قارچ­شناسی پزشکی (1)
- بیوشیمی (1)
2604
ایمنی­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ایمنی­شناسی
ـ پاتوبیولوژی
ـ هماتولوژی علوم آزمایشگاهی
ـ بیوشیمی
ـ میکروب­شناسی
ـ انگل­شناسی
ـ زیست­شناسی (غیر از گرایش گیاهی)
ـ قارچ­شناسی
ـ ویروس­شناسی
ـ باکتری­شناسی
ـ دکترای عمومی گروه پزشکی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- ایمنی­شناسی (5)
- بیوشیمی عمومی (5/1)
- ژنتیک مولکولی (1)
2605
بیوشیمی بالینی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد داروسازی
ـ بیوشیمی بالینی
ـ بیوشیمی
ـ علوم تغذیه
ـ زیست­شناسی (بیوشیمی)
ـ دکترای عمومی پزشکی
ـ دامپزشکی
ـ داروسازی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- بیوشیمی عمومی (ساختمانی) (4)
- فیزیولوژی عمومی (2)
- متابولیسم و اختلالات آن (4)
2606
ژنتیک پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک
ـ بیوشیمی
ـ ایمنی­شناسی
ـ زیست­شناسی (گرایش­های علوم سلولی و مولکولی ـ ژنتیک و بیوشیمی)
ـ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)
ـ دکترای عمومی گروه پزشکی و یا متخصصان رشته­های مختلف پزشکی
ـ دکترای علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- ژنتیک پزشکی و بالینی (3)
- ژنتیک سرطان (1)
- ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت (1)
- سیتوژنتیک پزشکی (1)
- ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (2)
- مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (2)
ادامه جدول شماره 10) رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم پزشکی:
کد
نام رشته امتحانی
مواد امتحانی و ضرایب دروس تخصصی
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این کد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2608
فیزیولوژی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ـ فیزیولوژی (انسانی، جانوری و دام)
ـ زیست­شناسی (گرایش­های جانوری و سلولی و مولکولی)
ـ پرستاری (از جمله بیهوشی)
ـ مامایی
ـ دکترای عمومی گروه پزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- فیزیولوژی (4)
- فارماکولوژی (2)
- آناتومی (2)
- بیوشیمی (2)
2609
فیزیک پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد رشته­های
ـ فیزیک پزشکی
ـ فیزیک
ـ بیوفیزیک
ـ مهندسی پزشکی
ـ مهندسی پرتوپزشکی
ـ مهندسی هسته­ای (گرایش پرتوپزشکی، تکنولوژی رادیولوژی)
ـ پرتوپزشکی
ـ پزشکی هسته­ای
ـ دکترای عمومی پزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- ریاضیات در فیزیک- آمار و احتمالات (1)
- فیزیک پزشکی (بیوالکتریسیته، امواج صوتی و فراصوتی، جریان­های پرفرکانس، نور و دیدگانی، اصول فیزیکی، دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی) (3)
- فیزیک پرتوها (فیزیک رادیولوژی، MRI رادیوتراپی پزشکی هسته­ای و دوزیمتری) (3)
- فیزیک عمومی (نور، الکتریسیته، مغناطیس، ترمودینامیک، مکانیک، الکترونیک پایه در سطح کارشناسی فیزیک) (1)
- رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز (2)
2610
ویروس­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ویروس­شناسی
ـ پاتوبیولوژی
ـ باکتری­شناسی
ـ علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشکی
ـ ایمنی­شناسی
ـ بیولوژی سلولی و مولکولی
ـ میکروب­شناسی
ـ دکترای حرفه­ای گروه پزشکی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- ویروس­شناسی (6)
- ایمنی شناسی (1)
- بیوشیمی عمومی (1)
- بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی (1)
- آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (1)
2612
زیست فناوری پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد باکتری­شناسی
ـ بیوشیمی
ـ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
ـ ایمنی­شناسی
ـ ویروس­شناسی
ـ ژنتیک
ـ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)
ـ بیوتکنولوژی کشاورزی
ـ بیوتکنولوژی میکروبی
ـ مهندسی امور دامی (گرایش ژنتیک)
ـ زیست­شناسی (کلیه گرایش­ها)
ـ انگل­شناسی
ـ میکروب­شناسی
ـ قارچ­شناسی
ـ دکترای عمومی رشته­های پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه­­ای علوم آزمایشگاهی
ـ مهندسی علوم دامی (گرایش ژنتیک)
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- بیوشیمی (2)
- ایمنی شناسی (1)
- میکروب شناسی (1)
- زیست­شناسی سلولی و مولکولی (3)
- ژنتیک (3)
2613
بهداشت حرفه­ای
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه­ای (بهداشت صنعتی)
ـ ارگونومی و سم­شناسی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
- عوامل فیزیکی محیط کار (4)
- عوامل شیمیایی محیط کار (4)
- سم­شناسی شغلی (5/2)
- اِرگونومی(مهندسی­فاکتورهای­انسانی) (2)
- ایمنی در محیط کار (5/2)
ادامه جدول شماره 10) رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم پزشکی:
کد
نام رشته امتحانی
مواد امتحانی و ضرایب دروس تخصصی
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این کد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2614
علوم تشریحی
1- زبان انگلیسی
ـ علوم تشریحی (آناتومی)
ـ جنین­شناسی
ـ بافت­شناسی
ـ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ تشریح (کالبدشناسی) (5)
ـ بافت­شناسی (3)
ـ جنین­شناسی (3)
ـ تکنیک­های میکروآناتومی (2)
ـ بیولوژی سلولی و مولکولی (2)
2615
پرستاری
1- زبان انگلیسی
ـ یکی از رشته­های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته­ها و گرایش‌های مربوطه
ـ هوشبری با لیسانس پرستاری
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ نظریه­ها و کاربرد آن در پرستاری (5)
ـ اصول و نظریه­های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)
ـ اصول و نظریه­های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)
ـ آمار و پژوهش در پرستاری (3)
2616
بهداشت محیط
1- زبان انگلیسی
ـ مهندسی بهداشت محیط
ـ مهندسی محیط زیست
ـ مهندسی بهسازی
ـ مهندسی آب و فاضلاب
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ کلیات بهداشت محیط (1)
ـ مسائل و تکنولوژی آب و فاضلاب (5)
ـ دفع مواد زائد جامد (2)
ـ آلودگی هوا و کنترل آن (2)
2617
باکتری­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
ـ میکروب­شناسی پزشکی
ـ پاتوبیولوژی
ـ باکتری­شناسی
ـ بیولوژی سلولی و مولکولی
ـ قارچ­شناسی
ـ انگل­شناسی
ـ ویروس­شناسی
ـ دکتری عمومی پزشکی
ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشک
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ باکتری­شناسی (5)
ـ ویروس­شناسی (1)
ـ انگل­شناسی و قارچ­شناسی (1)
ـ بیوشیمی (1)
ـ ژنتیک مولکولی (1)
ـ ایمنی­شناسی (1)
2618
هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
1- زبان انگلیسی
ـ هماتولوژی
ـ علوم آزمایشگاهی
ـ پاتوبیولوژی
ـ بیوشیمی
ـ ایمنی­شناسی
ـ دکتری عمومی گروه پزشکی
ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشک
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ هماتولوژی (4)
ـ ایمنوهماتولوژی و بانک خون (3)
ـ ایمنی­شناسی (5/1)
ـ بیولوژی سلولی ـ مولکولی (5/1)
2619
قارچ­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
ـ کارشناسی ارشد قارچ­شناسی پزشکی
ـ باکتری­شناسی
ـ انگل­شناسی
ـ پاتوبیولوژی
ـ دکتری عمومی پزشکی
ـ داروسازی
ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ قارچ­شناسی (6)
ـ تک یاخته­شناسی پزشکی (1)
ـ باکتری­شناسی (1)
ـ ایمنی­شناسی (2)
 
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 12:59 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
   1      2   >> صفحات وبلاگ
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo