سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

انواع مجامع شرکتها و وظائف و نحوه تشکیل آنها

 

اشنایی با مجامع شرکت ها                                    

                                     

به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند.به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولا منجر به ایجاد منافعی برای ان ها می باشد را مجمع می گویند مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشند                                                                                                                    .

به طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه .عادی.عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است.در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیر الانتشار که اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می شود صورت پذیرد                               .

در اگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد.فاصله بین نشر اگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد                                                                                                                                  .

قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند.هم چنین سهامداران ممکن است شخصا و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند .هر سهامداری می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود               .

مجمع عمومی عادی                                                                                                            :

به موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکاء و سهامداران شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند.این مجمع تاظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می باشد                                                                                                       :

1-انتخاب هیات مدیره                                                                                                                 

2-انتخاب بازرسان شرکت                                                                                                              

3-تصویب ترازنامه                                                                                                                     

4-تقسیم منافع                                                                                                                           

5-تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود                     

6-تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد                                          .

بر طبق ماده 90 قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران .پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ده درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است                                                                    .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی سالیانه                                                                       :

در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رای ضروری است.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود.به شرط ان که در دعوت دوم نیجه دعوت اول قید شده باشد.در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک ارا حاضرین در مجمع تصویب می شود                                           .

مجمع عمومی فوق العاده                                                                                                     :

در موارد ویزه ایی که برای شرکت پیش می اید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ان ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد.مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به مواردی در تصمیم گیری همچون تمدید یا تقلیل مدت شرکت تغییر نام یا محل شرکت و افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر موضوع شرکت یا تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت ان ها یا مجوز انتشار اوراق مشارکت و انحلال شرکت یا هر گونه تغییر در اساس نامه شرکت اشاره نمود                                               .

مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از دو سوم سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان ان ها در جلسه رسمیت خواهد داشت.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم ارا سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود      .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده                                                      :

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای در جلسه حاضر باشند.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.حد نصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند.مشروط بر ان که در اگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید گردد

مجمع عمومی شرکت چیست و انواع آن کدام است؟
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی به ترتیب عبارتند از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو‌ق‌العاده.

آیا می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟
هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد ؟
وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم.
- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه چیست و چه زمانی برگزار می‌شود ؟
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، سالی یکبار در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود و… معمولا در چه ماه‌هایی تشکیل می‌شود؟
سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

حد نصاب تشکیل و رأی‌گیری جلسات هیأت مدیره چه مقدار می‌باشد؟
برای تشکیل جلسات، حضور بیش از نصف اعضاء و برای تصمیم‌گیری،‌ اتفاق اکثریت آراء‌ حاضرین لازم می‌باشد مگر اینکه اساسنامه اکثریت بیشتری را مقرر دارد.

مجمع عمومی فوق‌العاده چیست و چه زمانی برگزار می‌شود؟
 موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

شرکت‌های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می‌کنند؟
شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند.
همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت
www.codal.ir و سایت www.tsetmc.com قابل مشاهده است.  
قبل از برگزاری مجمعِ عادی سالانۀ شرکتهای بورسی چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟
جهت تصمیم‌گیریِ بهتر سهامدارانِ شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت‌ها، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.
در صورتی که شرکتِ بورسی، دارای شرکتهای تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکتهای تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدیِ پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

مجامع چیست و نحوه برگزاری آنها در شرکتها و اتحادیه ها :

 

 

 

 

نویسنده:جلال سریزدی

چکیده:
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها عالیترین مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور شرکتها و اتحادیه ها است .
چند نوع مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها داریم؟
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو ق العاده که در هر یک از مجامع ذکر شده فعالیت خاصی صورت می گیرد. مثلاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور شرکت یا اتحادیه ، انتخاب هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه و مشخص نمودن برنامه های کاری و سیاستهای فعالیتی آنها اتخاذ تصمیم می شود . ولی در مجمع عمومی فوق العاده مواردی چون کاهش ، افزایش و تغییر در مواد اساسنامه شرکت یا اتحادیه ، انحلال شرکت یا اتحادیه و ادغام آنها در شرکت ویا اتحادیه دیگر مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می گردد. که در این نوشته مواردی در خصوص مجمع عمومی عادی در تعاونیها و نحوه برگزاری آن مورد بحث قرار می گیرد.


مجمع عمومی چیست و چگونه برگزار می گردد ؟
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها عالیترین مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور شرکتها و اتحادیه ها است .
چند نوع مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها داریم؟
مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو ق العاده که در هر یک از مجامع ذکر شده فعالیت خاصی صورت می گیرد. مثلاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور شرکت یا اتحادیه ، انتخاب هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه و مشخص نمودن برنامه های کاری و سیاستهای فعالیتی آنها اتخاذ تصمیم می شود . ولی در مجمع عمومی فوق العاده مواردی چون کاهش ، افزایش و تغییر در مواد اساسنامه شرکت یا اتحادیه ، انحلال شرکت یا اتحادیه و ادغام آنها در شرکت ویا اتحادیه دیگر مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می گردد. که در این نوشته مواردی در خصوص مجمع عمومی عادی در تعاونیها و نحوه برگزاری آن مورد بحث قرار می گیرد.
صلاحیت مجمع عمومی عادی:
وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
1. تصویب اساسنامه دراولین مجمع عمومی عادی.
2. اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضا [موضوع ماده 20 قانون بخش تعاونی].
3. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
4. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایهگذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهادهیأت مدیره.
5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
6. تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس.
7. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیهها و اتاقهای تعاون وخروج ازآنها و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساسموازین مقرر در قانون بخش تعاونی.
8. تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
9. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
10. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
11. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
12. تصمیم گیری درمورد اخراج اعضاء تعاونی [وفق ماده 13 قانون بخش تعاونی].
13. عزل بازرس [مستندبه بند1 ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی].
14. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار میدهد.
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل میشود:
1. تغییر مواد اساسنامه [در حدود قانون بخش تعاونی].
2. تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأتمدیره.
3. انحلال تعاونی.
4. ادغام تعاونی.

مواعد قانونی تشکیل مجامع
در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مد که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:
1- ظرف 4 ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.
2- قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور.
3- قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال.
4- در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.
5- ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[:
الف- هر یک از بازرسان
ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده
ج ـ وزارت تعاون
نکته-
* در صورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی مبادرت نکند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد نمود.
*اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیر عامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن نماید، بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.

نحوه دعوت مجمع
دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که دراساسنامه تعاونی قید شده صورت گیرد.هرتعاونی مکلف است حداقل یکی ازروشهای انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلّی و یا دعوتنامه کتبی [با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی] یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید.
علاوه بر این الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگیها و محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع رسانی [وب سایت مربوطه درصورت وجود] نیز الزامی است.
نکته-
* دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخد رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در آن دعوت به عضویت [موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی] آگهی شده صورت میگیرد.
* در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام میپذیرد، ارسال نسخهای از آن به اشخاص زیرضروری است:
1. هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایهگذاری کردهاند.
2. اتحادیهای که تعاونی عضو آن است.
*مقام دعوت کننده مکلف است نسخهای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده ناظر به وزارت تعاون ارسال نماید.
* در تعاونیهایی که دارای بیش از یکصد عضو میباشند، انتشار آگهی دعوت الزاماً از طریق روزنامههای کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی تعیین گردیده، صورت میگیرد.
* مرجع تشخیص کثیرالانتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی است.
* انتشار آگهی دعوت در هفتهنامه، ماهنامه و هر نشریهای که در غیر از فاصله زمانی «روزی یکبار» منتشر میگردد به جای روزنامه، فاقد و جاهت قانونی است.
* چنانچه مجمع عمومی، روزنامههای [اصلی] متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.
* درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتیکه شرکت یا اتحادیهای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوقالعاده خواهد بود.
* در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است که بخشی اختصاصی برای درج آگهیهای مجامع یا شرکت ها در قسمت های مذکور معین و مشخّص شده باشد امکان پذیر است.
*مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالانتشار مینماید، مکلف است روزنامه کثیرالانتشار دیگری را نیز بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهیهای مربوطه در آن درج گردد.
* درصورتیکه روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل میشود، منحصراً از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی بعمل میآید .
دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1. نام تعاونی.
2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوقالعاده، فوقالعاده.
3. نوبت مجمع.
4. دستورجلسه.
5. تاریخ وساعت برگزاری.
6. محل برگزاری ونشانی کامل آن.
7. زمان و مکان بررسی وکالتنامهها]برای مجامع عمومی یک مرحلهای[ و صدور برگه حضور در مجمع.
8. نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرسان [برای مجامع عمومی با دستور انتخابات].
*محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهری یا روستایی اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه صد در صد اعضاء، محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع بایدظرفیت حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها را داشته واز نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.
* دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: «سایر موارد»، «سایر تصمیمات»و «آنچه طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی... است»، خودداری گردد.
* درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل میدهد، ذکر عبارت «تطبیق اساسنامه با قانون یا اصلاحات» کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.
*در صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت کننده مکلف است دستور مجمع را بنحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذکور برساند.
*هریک از اعضاء تعاونی میتواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرردعوت به تشکیل میگردد قرار گیرد.

فواصل انتشارآگهی دعوت مجامع :
فاصله زمانی بین تاریخ دعوت [نشر آگهی] و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی [عادی و فوقالعاده] حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز است.
در صورتیکه برگزاری انتخابات [هیأت مدیره یا بازرسان] در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول، حداقل 20روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.
نکته
*کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی که انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان را در دستور مجمع عمومی داشته باشند، در برگزاری مجمع عمومی، مشمول مقررات «دستورالعمل چگونگی نظارت بر انتخابات شرکتها،اتحادیهها و اتاقهای تعاون» موضوع ماده (28) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.یعنی برایاین شرکتهاواتحادیهها فاصله زمانی بین تاریخ دعوت [نشر آگهی] و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی عادی بادستور انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان برای دعوت نوبت اول، حداقل 30روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.


* فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیأت تصفیه را در دستور کار خود دارد همان 10 تا 20 روز است.
*دراحتساب فاصله زمانی،روزانتشارآگهی همچنین روزبرگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی شود.
* در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
*هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی آگهی مجمع عمومی، مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرراست.
ترکیب مجمع:

مجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار و وکلاء آنان تشکیل میشود.
اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع یااخذبرگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند.
بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در اینصورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد بوسیله یکی از آنها بعمل میآید.
چنانچه مقام دعوت کننده، وزارت تعاون باشد،کنترل مدارک توسط بازرس یابازرسان صورت میگیرد ودرصورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذکوردراین تبصره صلاحیت لازم را نداشته باشد، بررسی مدارک توسط نماینده یا نمایندگان مراجع یاد شده انجام میگیرد
در اولین مجمع عمومی تعاونی، گواهی صادره هیأت مؤسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق تأدیه حداقل یک سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است.
اشخاص ذیل میتوانند بدون احتساب در لیست حاضرین عضو و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور یابند :
1. مدیرعامل غیرعضو.
2. بازرس یا بازرسان غیرعضو.
3. کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی.
4. نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانک ها و شوراهای اسلامی کشوری که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند.
5. نماینده یا نمایندگان ناظر وزارت تعاون.
6. نماینده ناظر اتحادیهای که تعاونی عضو آن است.
7. نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی [باتایید وزارت تعاون].
علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی، نیروهای خدماتی، فیلمبردار و... میتوانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از مقامات موضوع تبصره 1 ماده 16آئین نامه نحوه برگزاری مجامع (حسب مورد) در مجمع حضور یابند.
اشخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی هستند، برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید گواهی معتبر و ممهور به مهر تعاونی مبنی بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمایند.
اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 و7با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از بالاترین مقام دستگاه یا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور مییابند.
حضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونیهای عضو با ارائه معرفی نامه هیأت مدیرهیا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان پذیر است.
عضو یا اعضایی که اخراج آنها در دستور کار مجمع است میتوانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.
نمایندگی اعضاء (وکالت)
در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
تأیید نمایندگیهای موضوع این ماده با مقامات مذکور در تبصره 1 ماده 16آئین نامه نحوه برگزاری مجامع (حسب مورد) میباشد. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضاء رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، وکالتنامه را تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر میکند.
در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.
وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام الاختیار اعطاء میشود و هر گونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، از جانب تعاونی مسموع نخواهدبود.
نمایندگان بایستی دارای اهلیت قانونی[عدم حجر] باشند.
حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره 1 ماده16آئین نامه نحوه برگزاری مجامع (حسب مورد) مکلفند نظارتهای لازم در این مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توأمان در مجمع حضور داشتهاند، بترتیب ذیل عمل خواهدشد:
1- درصورتی که حضور تو
ٲم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.
2- چنانچه جلسه بدون حضور توام نیزرسمیت داشته است، صرفاً به تعدادحضور غیرقانونی، از تعدادکل آراء ماخوذه درهرتصمیم کسرخواهد شد. در مورد انتخابات،کسرآراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال میگردد.
نمایندگان اعضاء اتحادیههای تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکتهای تعاونی، برای حضور در مجامع عمومی بایدمعرفی نامه ازسوی هیات مدیره یامدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگیها، پس ازاخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.
در معرفی نامه صادره، باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیراینصورت نمایندگی صادره تا زمانیکه نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.
حکم تبصره 4 ماده 19آئین نامه نحوه برگزاری مجامع در مورد نمایندگیهای نیز لازم الرعایه است.
رسمیت و اداره جلسه
نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود:
1- مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت مییابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.
2- مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.
برای رسمیت جلسه مجمع با «هر تعداد»، رعایت ماده 23آئین نامه نحوه برگزاری مجامع در مورد تعداد هیات رئیسه الزامی است.
در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر، مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسهای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند.
ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا میکنند.
دعوت مجامع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق باید حداکثر ظرف 7 روز با همان دستور جلسه قبلی بعمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل 10 و حداکثر 20 روز خواهد بود.
هرگونه تغییر، کاهش یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبتهای بعدی ممنوع است.
در مورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله 10 تا 20 روز لازم الرعایه است.
جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح میکند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونیهای دارای 500 عضو و بیشتر تعداد هیأت رئیسه 7 نفر شامل رئیس، نائب رئیس، منشی و 4 ناظر میباشد.
در شرکتهای تعاونی، نمایندگان اعضاء حقیقی نمیتوانند بعنوان هیأت رئیسه انتخاب شوند.
مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مذکور در تبصره 1 ماده 16آئین نامه نحوه برگزاری مجامع مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نمودهاند همراه با نمایندگیهای تامالاختیار اعضاء غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد. علاوه بر این از سایر حاضرین مذکوردرمواد17و18 آئین نامه نحوه برگزاری مجامع نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.
نصاب تصمیمات

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میگردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء ملاک عمل است.
انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای دورهای بیش از دورههای مجاز تصدی (موضوع ماده 36 قانون بخش تعاونی) مستلزم کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت است.
تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراءِ حاضرین درجلسه رسمی بعمل میآید.
تصمیمات مجامع عمومی فوقالعاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میشود.

نحوه اتخاذ تصمیم


تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنها اتخاذ میشود. در مجامع عمومی یک مرحله ای هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است؛ در مجامع عمومی دو مرحله ای میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت ]موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاونی[ خواهد بود.
رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده، همچنین انتخاب اعضاءهیات مدیره وبازرسان، الزاما بصورت کتبی [با برگه رأی] خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات میتواند باقیام وقعود بعمل آید.
چنانچه در مورد نتیجه رای گیری به روش قیام وقعود تردیدی حادث شود، باتقاضای حداقل دونفراز اعضای هیات رئیسه میتوان رایگیری را مجددا و بصورت کتبی بعمل آورد.
مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگههای رأی را به تعداد اعضاء بصورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنها توزیع نماید. برگههای مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.
چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگههای آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.
کلیه برگههای رأی براساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع میگردد.
بمنظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رای گیری بعمل میآید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف میتواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین میگردد صحبت نماید.
درمورد عزل هیات مدیره یابازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظورگردد.
در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، داوطلبان تصدی سمتهای مذکور میتوانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه منظور میشود اقدام به معرفی خود نمایند. علاوه بر این مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع صورت اسامی کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی بصورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده به تعداد اعضا تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تامالاختیار آنها قرار دهد.
فهرست اسامی کاندیداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.
عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی، موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.
در موارد رایگیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرمهای مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل میآید. در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.
شمارش آراء انتخابات در فرمهای مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت میگیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرمهای شمارش آراء را امضاء نماید.
به هنگام شمارش آراء انتخابات، کاندیداها میتوانند بنحوی که موجب اخلال در نظم و جریان احتساب آراء نگردد، درمحل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.
چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهدشد.
در صورتی که نام یک کاندیدا دربرگه رای تکرارشده باشد، صرفا یک رای محاسبه میگردد.
چنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل، آراء مساوی کسب نمایند،قرعه کشی ملاک انتخاب آنهاخواهدبود.
هرگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمگیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از یک هفته از جلسه اول باشد اعلام نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.
جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد و هیأت رئیسه آن نیز همان هیأت رئیسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در این جلسه حضور نیافته باشد که در اینصورت به جای افراد غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
حکم تبصره1 ماده 22 آئین نامه نحوه برگزاری مجامع درخصوص جلسه بعد از تنفس نیز جاری است.
مفاد تصمیمات

جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره 2 ماده 10 آئیننامه نحوه برگزاری مجامع صرفاً به مواردی رسیدگی مینماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.
گزارش هیأت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب وتجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گذشته باشدو رعایت ماده34 آیین نامه نحوه برگزاری مجامع دراین مورد الزامی است.
مجمع عمومی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.
مجامع عمومی فوقالعاده با موضوع عزل هیأت مدیره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذتصمیم مینماید وبرای ابقاء رای گیری مجدد نمی شود.
مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده 42 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره تشکیل میشود، در صورتی میتواند نسبت به عزل تصمیم گیری کند که موضوع عزل در دستور جلسه آگهی دعوت مجمع قید شده باشد.
در تصویب مقررات داخلی تعاونی از قبیل آئیننامه، دستورالعمل و مانند آن، همچنین تغییر مواد اساسنامه، اعضاء میتوانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع ازمفاد پیشنهادات اطلاع حاصل نماید. به همین منظور مقام دعوت کننده مکلف است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی رونوشتی از مقررات پیشنهادی را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.
بمنظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی، اعضاء میتوانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به تعاونی مراجعه و ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان راملاحظه واز آنها یادداشت برداری کنند.
در صورتیکه انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع باشد، باید قبلاً موافقت منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایهگذاری و مشارکت باتعاونی اخذ شده باشد.

تشریفات ارسال مدارک مجمع به اداره ثبت شرکتها


هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبتهای قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون تسلیم کند.
وزارت تعاون مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع حداکثر ظرف 10روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد،مواردلازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.
در صورتیکه وزارت تعاون پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع، تشریفات مربوطه و یا اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است بنحو ذیل عمل نماید:
1- چنانچه تخلف از مقررات، مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع باشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی مینماید.
2- درصورتیکه دعوت مجمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند 1 اقدام و چنانچه بعض تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً مواردلازم صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی مینماید.
تبصره- درخصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده 28آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی لازمالرعایه است.
درمواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، وزارت تعاون مکلف است یک نسخه ازصورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:
1. تصویب اساسنامه وتغییرات بعدی آن.
2. انتخاب هیات مدیره وبازرس یابازرسان وتغییرات بعدی آنها.
3. کاهش یاافزایش سرمایه.
4. تصویب ترازنامه وصورتهای مالی.
5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاروتغییرات بعدی آن.
6. ادغام تعاونی.
7. انحلال تعاونی ونحوه تصفیه.
8. انتخاب هیات تصفیه وتغییرات بعدی آنها.
در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت تعاون میتواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون خواهد بود که صرف حضور ناظر در مجمع عمومی مفیدصحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.
کلیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع عمومی خود را در مدتهای تعیین شده ذیل نگهداری نمایند :
1- آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع ومدارک ومستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی.
2- لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی
3- وکالتنامه هاونمایندگی ها،برگههای رأی وفرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع.
چنانچه در مورد مجمعی، دعوایی در مراجع قضایی یاشکایتی دروزارت تعاون مطرح باشدو زمان نگهداری اسناد موضوع بند3منقضی شده باشد،حفظ آنهاتا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است.

منبع:
آئین نامه نحوه برگزاری مجامع

تاریخ ارسال: یکشنبه 28 دی‌ماه سال 1393 ساعت 10:41 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo